Opbrengst van een warmtepomp

We weten ondertussen allemaal dat de warmtepomp een uitstekende investering is om goedkoop warmte voor woningverwarming of warm water op te wekken. Sommigen denken zelfs dat een warmtepomp zelfs helemaal gratis warmte opwekt, al is dat natuurlijk een beetje te optimistisch. Al is de opbrengst van een warmtepomp natuurlijk wel hoger dan klassieke verwarmingssystemen.

Rendement verminderd met verbruik

De opbrengst van een warmtepomp kunnen we omschrijven als het verschil tussen de warmte die de warmtepomp opwekt, verminderd met de energie die nodig is om de warmtepomp te laten functioneren. Een warmtepomp heeft immers energie nodig om bijvoorbeeld de verdamper en de compressor hun werk te laten doen.

De verhouding tussen de opbrengst van een warmtepomp en de energie die nodig is om de warmtepomp te laten functioneren, wordt vaak aangeduid met de term COP, of Coefficient of Performance. Heb je bijvoorbeeld een warmtepomp die 1kWh verbruikt om uiteindelijk 4 kWh aan warmte te genereren, dan zal deze warmtepomp een COP van 4 hebben.

Verschil tussen soorten warmtepompen

De opbrengst van een warmtepomp zal verschillen van soort tot soort. De lucht lucht warmtepomp heeft het laagste rendement, terwijl de meeste opbrengst wordt gehaald uit warmtepompen met grond en water als warmtebron. De opbrengst zal immers stijgen indien de warmtebron waaruit de warmte wordt geput een constante temperatuur heeft.

Warmtepompen die lucht als verwarmingsbron hebben, kennen vooral in de winter een laag rendement. Tijdens de koude wintermaanden heeft de warmtepomp immers veel energie nodig om lucht op te warmen, terwijl in deze periode juiste heel veel warmte nodig is.

Informatie/Offerte Over Warmtepomp Nodig?